Aanbod

De Kleine Berg is een intens sociaal gebeuren. Het is nieuwsgierig kijken naar wat je kind er in groep van maakt, hoe het zich gedraagt, met wie het vriendje is en met wie niet. Het is andere ouders van leeftijdsgenootjes van je kind leren kennen. Het is samen nadenken over deze of gene moeilijke fase die je kind doormaakt.

Je voelt je als ouder niet langer alleen. Je kan je bekommernissen delen met een groep gelijkgestemden. Koffie en thee staan altijd klaar. Er is altijd ruimte en tijd voor uitwisseling en dialoog.
Maar bovenal staat de identiteitsontwikkeling van je kind bij ons centraal; De Kleine Berg wil opvoeden tot zelfbewustzijn en verbondenheid.