Wat is ouderparticipatie?

Een ploeg enthousiaste ouders en drie vaste krachten doen De Kleine Berg draaien. Ouders zijn onderdeel van de werking. Ze vergaderen en volgens beurtrol zullen ze koken, voor de  kinderen zorgen,….  Bovendien beslissen ze over de meest uiteenlopende dingen binnen een vaste overlegstructuur met de raad van bestuur en de vaste krachten. Zo geven ouders gezamenlijk vorm en inhoud aan het geheel door middel van werkgroepjes.

De waarde van de ouderparticipatie is dat je je kind ziet groeien in een samenspel met andere kinderen. Je leert ouders kennen van in de buurt, je kan opvoedingsstijlen uitwisselen, mee vorm geven aan de opvang. Voor het kind is de overgang van thuis naar de opvang minder als een breuk doordat ouders hier ook welkom zijn, meewerken, even blijven zitten voor een tasje koffie of thee.

Meer over ouderparticipatie

  • Dagelijkse werking :

Elk ouderpaar verbindt zich ertoe om mee te werken in de dagelijkse werking. Concreet betekent dit 2 à 4 halve dagen per maand. Het aantal beurtrollen en hun data worden maandelijks op een oudervergadering vastgelegd. Het aantal beurtrollen is voor alle gezinnen hetzelfde. Broertjes, zusjes en de ingeschreven Kleine Bergers mogen met hun ouders altijd mee komen beurtrollen.

  • Maaltijden:

Ouders van baby’s (tot 15 maanden) staan zelf in voor de bereiding van de groentenmaaltijd van hun kind.  Zo kiezen ze voor specifieke ingrediënten en aanbiedingswijze voor hun kind. Fruit/fruitpap wordt door De Kleine Berg voorzien, rekening houdend met de wensen van de ouders. De ouders van de peuters (vanaf 15 maanden) één keer per maand gekookt, deze kooklijst wordt ook op de maandelijkse vergadering ingevuld. Ook met eventuele dieetvoorschriften wordt er rekening gehouden.

  • Verborgen talent?

Heb je een verborgen talent en voel je je geroepen om de boodschappen te doen, de beurtrollijst of de kooklijst te beheren , de voorzitter van de oudervergadering te zijn geef dit dan door aan de vaste krachten

  • De raad van bestuur :

Deze bestaat uit 3 beheerders waarvan ten minste 1 ouder van een ingeschreven kind op De Kleine Berg. Iedere ouder kan steeds punten toevoegen aan de agenda van de raad van bestuur en is vrij de vergadering bij te wonen. De vergaderingen gaan over de financiën , de verbouwingen, administratie rond verzekeringen en personeelszaken,….

  • Extra energie?

Werkgroepjes bestaan uit ouders en vaste krachten die zich willen inzetten om het weekend, het etentje en dergelijke te organiseren, het nakijken en wassen van het speelgoed, het aankopen van nieuw speelgoed voor het bezoek van de Sint  etc.. Deze werkgroepjes worden op de maandelijkse vergaderingen besproken en wie zich geroepen voelt is vrij om zich hiervoor in te zetten