Wie zijn we?

‘De Kleine Berg’ v.z.w. is een speelgroep met ouderparticipatie die werkt met het IKG-systeem. De dagopvang van de baby’s en peuters wordt volledig vrijwillig door de deelnemende ouders gerund. Dat wil zeggen dat de betrokken ouders samen verantwoordelijk zijn voor de hele organisatie, het beheer en de dagelijkse werking van de opvang in samenspraak met de vaste krachten. De Kleine Berg opent ’s morgens om 7:30 uur de deuren en sluit ’s avonds om 18.30 uur. De Kleine Berg is open voor alle gezinnen ongeacht hun cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging, op voorwaarde dat zij bereid zijn te participeren. De Kleine Berg is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. En wordt jaarlijks door hen en door FAVV gecontroleerd.

De Kleine Berg wil:

  • Een speel en ontmoetingsruimte zijn voor kinderen en hun ouders.
  • Kinderen de ruimte en tijd geven om hun identiteit op te bouwen.
  • Kinderen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.
  • Individueel gericht werken en het groepsgebeuren stimuleren.
  • De werking opbouwen vanuit en met ouders.
Heb je interesse? Ben je in de buurt? Spring gerust eens binnen.
Neem een tas koffie of thee. Ouders en vaste krachten zijn altijd bereid om je vragen te beantwoorden.
Voel je wat voor de sfeer en aanpak? Schrijf je dan ter plekke in op onze wachtlijst.

Vaste Krachten

Empty section. Edit page to add content here.